top of page

de vereniging

Sinds 1981 zetten vrijwilligers zich in om de vereniging te ondersteunen met verschillende projecten op het gebied van de popmuziek. We hebben aafgelopen jaren hard geknokt voor een breed draagvlak. Laagdrempelige podia in Hengelo zijn hard nodig voor de jeugd.

Het punt is bereikt dat de leerlingen uit de kweekvijver van PopScool hun plek(ken) helemaal hebben gevonden door de samenwerkingsverbanden.

Dankzij horeca, gemeente, scholen en andere culturele instellingen, hebben we binnen de gemeente Hengelo al veel creatieve plekken verbonden.

Ik wil iedereen die zich vrijwillig voor de vereniging inzet (en ingezet heeft), ook vanuit hier hartelijk danken.

Robert Ritmeester

bestuur

 

Robert Ritmeester (voorzitter)

Joost Nieboer (secretaris)

Robin Hazewinkel (penningmeester)

bottom of page